DUCH SVATÝ      PRO VYVODU       HLEDEJ MNE       ODPUSTENI    ZÁVĚR       DISKUZE   
Document made with Nvu


VÝVODA

"Vývoda ve smyslu vladyka (vévoda), někdo vznešený, i blízký. Když mi bylo asi 18 let, zaslechl jsem zprávu, že Bůh poslal svého syna Ježíše kůli lidem na zem. Prý i pro mne. Zaujalo mne to, začal jsem zjišťovat, že víra v existenci Boha je něco normálního, ale i osobního. Dále, že v Boha mohu nejenom věřit, ale jej hledat, chválit. Hledat potvrzení o jeho existenci, Moudrost, vládu Boží, funkční vedení, jeho úradek. Začal jsem vnímat něco vznešeného."

Ze zkušenosti vím, že člověk, který uvěří v Boha, prožívá v srdci velkou radost. Pokud má příležitost, hovoří o tom s druhými, chválí jej. Věří, že existuje. Nezná, jaký je, neviděl ho, ...věří. Víra se v nás rodí ze slyšeného Slova. Slovo se dotýká našeho srdce, naší mysli. Dává nám naději. Dobré Slovo ti řekne: "Jsi oblíben, Bůh s tebou počítá." Takové slovo jsem poznal v roce 1993. řekli mi: "Ježíš za tebe zemřel, dal (dává) ti naději na záchranu." To, že mám naději, mne velmi probudilo, zrodila se ve mne naděje a víra. Měl jsem před sebou nové; zkušenosti.


Vláda Boží ... námět na zamyšlení. Existuje, milý; čtenáři, v dnešní době Bůh? Vládne? Je možné jeho vládu pozorovat? Tyto otázky hledáme každý den, a chtě - nechtě, dotýkají každého člověka na zemi. I ti bohatí se jednoho dne zeptají, jak to je se mnou? Potřebujeme to vědět.Považ, co Bible o tomto tématu píše: "Vždyť sláva boží je věc ukrýt, sláva králu je věc prozkoumat. Tak v historii vidíme obyčejné osudy lidí, kteří získávají v našich očích hodnotu.

Snad nám to může pomoci věřit tomu, že Bůh existuje a dává svobodu těm, kdo v něj věří. V knize " Vševýchova"(1) uvádí Jan Ámos Komenský, že existenci Boží dokazuje příroda. Stačí mít oči a číst.


"Víra a láska je uvnitř nás, duch boží mezi námi. Králoství boží můžeš znát, to nejsou šálení, klamy.
Věřím ti Bože laskavý, že na to nejsme sami, Těším se z toho, že hledáš Nás, můj Bože nad hvězdami.

Vidíme, slyšíme, cítíme, patříme k lidským bytostem. Máme rozum, umíme logicky myslet a zacházet s informacemi. Co když ale mnohé skutčnosti neznáme? Můžeme vědět, zda existuje Bůh? A když nevíme, je to důvod, myšlenku existence Boha zavrhnout? Co když je to pravda?

Jsem přesvědčen, že hledající na tuto otázku může nalézt odpověď.Příběhy lidí, kteří se pokusili nad touto otázkou zvítězit nám ukazuji Bible.
Poznámka k zamyšlení: Změní se skutečnost, když my přestaneme věřit? A jestliže existuje, proč nezkusit s ním něco nového prožít?(1) VŠEVÝCHOVA, PAMPAEDIA, přeložil Josef Hendrich, 1948, ISBN neuvedeno, k sehnání momentálně na uloz.to

Můžeš mi napsat    * 
   ®